Polityka Prywatności (RODO)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych („Dane Osobowe”). Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.https://lebskaostoja.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

1. Administratorami Państwa danych osobowych jest Łebska Ostoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sienkiewicza 9, 76-200 Słupsk, NIP PL 839 31 65 907 wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy VIII wydział gospodarczy Gdańsk – Północ w Gdańsku za numerem KRS0000398386; kapitał zakładowy w wysokości 6.000 zł- wpłacony w całości.

3. Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Informujemy, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

a.) Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe,
b.) Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

6. Państwa dane przetwarzane będą w celu:

7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z jest Łebska Ostoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sienkiewicza 9, 76-200 Słupsk,

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.

9. Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: jest Łebska Ostoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku 76 -200, ul. Sienkiewicza 9.Operator serwisu informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator serwisu informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.