Uchwała Rady Gminy Wicko w sprawie opłaty miejscowej

Rada Gminy Wicko w dniu 23 listopada 2020 roku podjęła decyzję o wprowadzeniu opłaty miejscowej, pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach: Charbrowo, Łebieniec, Nowęcin, Sarbsk, Szczenurze, Wicko, Żarnowska, Poraj, Ulinia i Steknica, w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Opłata miejscowa wynosi 2,20 zł za 1 osobę, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy zobowiązani do pobierana w/w opłaty od Gości naszego osiedla w imieniu Gminy Wicko. Opłatę miejscową pobierać będziemy gotówką w recepcji osiedla Łebska Ostoja w dniu przyjazdu, podczas formalności meldunkowych. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

Plik pdf: UCHWAŁA NR XXIX/111/2021 RADY GMINY WICKO